Almanca

Beyaz Balon Anaokulları’nda Almanca eğitimi, TAKEV Okulları Yabancı Diller Bölümü işbirliği ile okul öncesi döneme uygun olarak güncel dil eğitimi metodolojileri ve renkli oyun programları ile yürütülür.

Almanca her ne kadar zor öğrenilen bir dil olarak bilinse de, Beyaz Balon Anaokulları’nda erken yaşta başlayan dil eğitiminde, en çağdaş metotlarla çocuklarımızın iyi bir Almanca deneyimi yaşamaları hedeflenir.

Alman dil uzmanlarına göre erken çocukluk döneminde en geçerli metot olan, çocuğun duygusal bağ kurabilmesini sağlayarak, öğrenmeyi ve kavramayı kolaylaştırarak kalıcı kılan, “drama ve oyun” yaklaşımı Beyaz Balon Anaokulu Almanca programımızın temelini oluşturmaktadır.

DAS Akademi’nin geliştirdiği MintiCity eğitim portalı üzerinden sürdürülen pekiştirme çalışmaları ile öğrencilerimiz dinleme, anlama ve konuşma becerilerini geliştirirler.

Almanca dil eğitimi ile erken yaşta tanışan öğrencilerimiz, ikinci yabancı dil olan İngilizce’ yi daha hızlı ve eş zamanlı olarak öğrenme fırsatı yakalar.

Gramer yapısı ve iki dilde bulunan benzer kelimelerin fazla olması ise İngilizce öğrenme sürecinde güçlü bir alt yapı oluşturmalarına olanak sağlar.

Derse ısınma (Unterrichtsvorbereitung):
Günlük konuşma kalıpları, hareket, müzik ve tekrarla öğrenilir.

Dinleme Anlama (Hörverstehen):
Almancayı duyarak, dinleyerek anlama becerisii geliştirirken, en doğru telaffuzla konuşmayı öğrenemleri hedeflenir.

El İşi Çalışmaları (Bastelarbeit):
Öğrenilen Almanca şarkı, hikaye, ve ünite konu başlıkları MintiCity etklinlik kitabı ile pekiştirilir.

Oyunlar (Spiele):
Okul bahçesinde ya da sınıfta oynanan hareketli oyunların yanı sıra, önde gelen Alman firmalarının kutu oyunları ile Almanca iletişim becerileri gelişir.

Haydi Dramaya! (Lass uns Theater spielen!):
Drama çocuklarımızın Almanca dersinde en keyif aldıkları, role girerek yaşayarak öğrendikleri alandır. Tüm öğrenme alanlarını geliştirirken, her çeşit zekayı destekleyerek öğrenilenler pekiştirilir.

Kuklalarla Eğlenerek Öğreniyorum (Wir Lernen Mit den Handpuppen mit Spaẞ):
Günlük konuşma kalıpları ve yeni kelimeler kuklalar aracılığıyla, çocukların da interaktif şekilde katıldığı eğlenceli kukla şovları ile eğlenerek pekiştirilir.


İngilizce

Beyaz Balon Anaokulları’ nda İngilizce eğitimi, TAKEV Okulları Yabancı Diller Bölümü işbirliği ile okul öncesi döneme uygun ve güncel eğitim sistemlerine paralel olarak sürdürülür.

Almanca ile eş zamanlı ve daha hızlı öğrenilen İngilizce, Beyaz Balon Anaokulları’nda benimsenen disiplinler arası eğitim modeline uygun olarak güçlü bir alt yapı ile oluşur.

İngilizce bölümü olarak öğrencilerimizin, yabancı dile karşı olumlu tutum geliştirmeleri, doğru telaffuz kazanmaları, öğrendiklerini günlük yaşamlarına aktarmaları ve yabancı dil kültürünün farkına varmaları en temel hedeflerimizdir.

Almanca ve Türkçe konularına paralel olarak işlenen Smart Cookies Eğitim Seti ile kazanımlarını pekiştiren öğrencilerimizin, sürekli gelişen ve değişen dünyada değişime açık, uyum sağlayabilen ve kendisini geliştirebilen bireyler olarak hayata küçük yaştan hazırlanmaları amaçlanır.

Eğitim hayatlarının başlarındaki öğrencilerimizin sürdürülebilir başarıları için; özgüvenlerini desteklemek, öğrenmeye hep hevesli olmalarını sağlamak, başarının sonuçtan çok süreç ve çaba olduğunu hissettirmek hepimizin öncelikli hedefi olmalıdır.

Songs:
Kelime haznesini geliştirmenin en eğlenceli yardımcısıdır. Velilerimize ulaştırılan QR kodlar ile öğrencilerimiz, öğrenilen şarkıları pekiştirebilir.

Conversation Practice:
Öğretmen, öğrenciler hakkında bireysel sorular sorar. Aynı şekilde öğrenciler kendi sınıf arkadaşları hakkında da bireysel sorular sorup cevaplayabilir. Öğrencilerle belirli bir konuda karşılıklı soru- cevap şeklinde sohbet edilir.

Drama and Dramatization:
Drama çocukların okulda öğrendikleri basit ve mekanik dili, kişiliklerini katarak bir oyunu canlı halde sunmalarıdır. Konuşmaya teşvik edicidir. Hedef dilde belli rollerin uygulanmasıdır. Öğrencinin kendi cümlelerini gerektirir.

Vocabulary:
Resimler ve görsel kartlar da kullanılarak öğrencilerin kelime haznelerinin genişletilmesi hedeflenir.

Games:
Dikkati arttırmak ve hafızayı geliştirmek için faydalıdır. Flashcard ve kutu oyunları ile gerçekleşen yarışmalarla da öğrencilerin öprendiklerini pratik etmeleri, yaratıcı düşünmeleri ve çözüm üretmeleri hedeflenir.

Story Telling/Story Reading:
Hayal gücü ve ilgi öğrenciyi motive eder. Resimli kitaplar ile aşina oldukları hikayeleri, İngilizce dinleyerek kolayca anlayabilirler.

Learning with Puppets:
Günlük konuşma kalıplarını ve yeni kelimeleri kuklalar aracılığıyla eğlenerek öğrenirken, çocukların da interaktif şekilde katıldığı eğlenceli kukla şovları ile öğrenilenler pekiştirilir.

Activity Book:
Etkinlik kitabı sayfaları, tema ve konuya göre gruplandırılmıştır. Dil gelişimi için öğretmenin yönergeleri ve tekrarları ile öğrencilerin keyifle yapacağı etkinliklere yer verilmiştir.

Maths Club:
Yaş dönemine uygun materyallerle sayıları, şekilleri eğlenceli oyunlar ile öğrenmeleri pekiştirmeleri hedeflenir.