İLKOKULA HAZIRLIK SÜRECİ

Öğrencilerimizin Hazırlık Süreci

İlköğretime hazırlanan öğrencilerimiz ders dinleme, defter-kitap kullanma, zamanı iyi kullanma, programlı olma, ödev sorumluluğu, sunum ve performans, öğretmen-öğrenci ve akran ilişkilerini düzenleme, kendilerine ait sorumlulukları alma gibi becerileri geliştirir. Hazırlık çalışmalarının sınıf öğretmenimizin dışında ilkokul öğretmenimizle de birlikte yapmaları sağlanır.

Çocukların ilköğretime geçişlerini kolaylaştırmak ve okul olgunluğu kazandırmak amacı taşıyan 6 yaş eğitim programımız ile öğrencilerimiz hem eğitim-öğretim, hem de psikolojik açıdan ilköğretime tam olarak hazırlanmaktadırlar.

Eğitim programımız görsel algı, işitsel algı, dikkat ve bellek çalışmaları, temel kavramları kazandırma, ince motor yetkinlikleri gibi bilişsel alanların yanı sıra, problem çözme, karar verme, sorumluluk alma vb. sosyal ve duygusal alanlara yönelik etkinliklerle de desteklenmektedir.