İLKOKULA HAZIRLIK SÜRECİ

İlkokula Hazırlık

Beyaz Balon Anaokulları’ nda alanında uzman eğitim kadrosunun titizlikle yürüttüğü, birçok eğitim modelinin sentezinden oluşan eğitim programı, ilköğretime hazırlık süreci için de en etkin şekilde planlanmıştır. Okul öncesinin korunaklı ortamından çıkarak; anasınıfı olarak okulun en büyükleri olmaktan, ilkokulun en minikleri olmaya atacakları hayatlarının önemli bu adımlarında, hem çocuklarımızı hem de anne-babaları bu sürece en sağlıklı şekilde hazırlamak bizim için çok önemlidir.

Öğrencilerimizin Hazırlık Süreci

İlköğretime hazırlanan öğrencilerimiz ders dinleme, defter-kitap kullanma, zamanı iyi kullanma, sunum ve performans, öğretmen-öğrenci ve akran ilişkilerini düzenleme, kendilerine ait sorumlulukları alma gibi becerileri geliştirir. Anasınıfı ve ilkokul öğretmenimizin birlikte yürüttüğü ilkokula hazırlık eğitim programımızda görsel algı, işitsel algı, dikkat ve bellek çalışmaları, temel kavramları kazandırma, ince motor yetkinlikleri gibi bilişsel alanların yanı sıra, problem çözme, karar verme, sorumluluk alma vb. sosyal ve duygusal alanlara yönelik etkinliklerle de desteklenmektedir.

Ailelerimizin Hazırlık Süreci

Anne-babalar için de heyecanlı ve bir o kadar kaygılı geçebilen bu süreçte öğrencilerimizle ilgili bireysel değerlendirme toplantıları ve ilkokula hazır bulunuşluk düzeyleri yıl boyunca detaylı bir şekilde paylaşılmaktadır. Bu görüşmelerde çocuklarımızın öğrenme ortamlarını kolaylaştırıcı ev içi düzenlemeler konusunda anne babalara rehberlik edilir. Eğitim döneminin sonunda hazırlanan “Öğrenci Raporu” ile çocuğumuzun tüm gelişim alanlarındaki bireysel gelişimleri özetlenir.