BEYAZ BALONLU OLMAK

İletişim

Gün içerisinde çocuğunuz hakkında bilgi almak için okulumuzu arayıp öğretmeni ile görüşebilirsiniz. Görüşmelerin okulca düzenlenen saatlerde olması, çalışma düzenimizin ve eğitim ortamının bozulmaması, aksamaması açısından önemlidir.