EĞİTİM SİSTEMİMİZ

Oyun, eğitim programının temelini oluşturur. Çocuklar, serbest ve organize oyunlarla kendini ifade etmeyi, keşfetmeyi, hayal güçlerini geliştirmeyi, becerilerini uygulamayı öğrenirler. Bu doğrultuda hazırlanmış eğitim programımızda yaratıcılık ve problem çözme, matematik ve deneysel aktiviteler, anadili etkinlikleri, el becerileri yer alır. Bahçe ve bahçe oyunları da günlük yaşantımızda vazgeçilmez aktivetelerimiz arasındadır.

Dış dünyaya ve sosyal çevreye attıkları ilk önemli adımlarında güvenlik, hijyen ve okul algılarının olumlu gelişmesi en önem verdiğimiz yapı taşlarıdır. Sevgiyle büyüyen ve okulda mutlu her çocuk potansiyelini rahatça açığa çıkararak keyifle eğitim görür.

Yaşlarıyla doğru orantılı artan ve farklılaşan akademik ve sosyal-suygusal ihtiyaçlarnı göz önünde bulundurarak Beyaz Balon çocuklarımızı sadece ilkokula değil, kendi bireysel gelişim hızları ve özelilliklerini değerlendirerek hayata hazırlar.

Eğitim-öğretim programımız uluslararası ve çağdaş eğitim yöntemlerinin geliştirilmesi ile ortaya çıkan özgün bir yapıdadırç High Scope, Çoklu Zeka Kuramı, Gems Modeli, Waldorf Modeli, Reggio Emilia Modeli ve Sokratik Sorgulama programları eklektik bir şekilde uygulanır.

Beyaz Balon Anaokulları’nda, okul içinde öğrendiklerimizi günlük hayatla bağdaştırmak amacıyla eğitim programımızı destekleyici, keyifli zaman geçirebilecekleri geziler yapılır. Gezilerde edinilen deneyimler gezi sonrasında projelendirilir. Böylece çocuklar sosyalleşerek en doğal öğrenme sürecini yaşarlar. Gezi yerleri, okul yöneticileri tarafından önceden güvenlik, temizlik ve ulaşım açısından denetlenir.

Her hafta düzenlenen Oyuncak Günü, Kitap Günü ve Puzzle Günü Beyaz Balon’un gelenekselleşmiş etkinliklerindendir. Çocuklarımızın evden getirdikleri oyuncakları ve puzzleları arkadaşları ile paylaşmaları hem sosyal hem bilişsel gelişimlerini beslerken, bir gün önce aileleriyle okudukları kitabı arkadaşlarına analtıyor olmaları da sözel gelişimleri ve özgüvenleri açısından oldukça önem taşır.