İLKOKULA HAZIRLIK

Beyaz Balon Anaokullları’ nda alanında uzman eğitim kadrosunun titizlikle yürüttüğü,birçok eğitim programının sentezinden oluşan sistem, aynı zamanda ilköğretime hazırlık niteliğindedir. Böylece ilköğretime hazırlanan öğrencilerimiz ders dinleme, defter-kitap kullanma, zamanı iyi kullanma, programlı olma, ödev sorumluluğu, öğretmen-öğrenci ve akran ilişkilerini düzenleme, kendilerine ait sorumlulukları alma gibi alışkanlıkları kazanır.

Çocukların ilköğretime geçişlerini kolaylaştırmak ve okul olgunluğu kazandırmak amacı taşıyan  6 yaş eğitim programımız ile öğrencilerimiz hem eğitim-öğretim hem de psikolojik açıdan ilköğretime tam olarak hazırlanmaktadırlar.  


Eğitim programımız görsel algı, işitsel algı, dikkat ve bellek çalışmaları, temel kavramları kazandırma, ince motor yetkinlikleri gibi bilişsel alanların yanı sıra, problem çözme, karar verme, sorumluluk alma vb. sosyal ve duygusal alanlara yönelik etkinliklerle de desteklenmektedir.


6 yaş öğrencilerimiz için son derece önemli olan ilköğretime hazırlık sürecinde öğrencilerimize tam anlamıyla bir ilköğretim ortamı sunularak hazırlık çalışmalarını sınıf öğretmenimizin dışında ilkokul öğretmenimizle de birlikte yapmaları sağlanır.