İLKOKULA HAZIRLIK

Beyaz Balon Anaokulları’ nda alanında uzman eğitim kadrosunun titizlikle yürüttüğü, birçok eğitim programının sentezinden oluşan sistem, ilköğretime hazırlık sürecini de en etkin şekilde planlamıştır.

Bir sonraki yıl okul öncesinin korunaklı ortamından çıkarak; anasınıfı olarak okulun en büyükleri olmaktan, ilkokulun en minikleri olmaya atacakları hayatlarının önemli bu adımlarında, hem çocuklarımızı hem de anne-babaları bu sürece en sağlıklı şekilde hazırlamak bizim için çok önemlidir.

ÖĞRENCİLERİMİZİN HAZIRLIK SÜRECİ

İlköğretime hazırlanan öğrencilerimiz ders dinleme, defter-kitap kullanma, zamanı iyi kullanma, programlı olma, ödev sorumluluğu, sunum ve performans, öğretmen-öğrenci ve akran ilişkilerini düzenleme, kendilerine ait sorumlulukları alma gibi alışkanlıkları kazanır. Hazırlık çalışmalarının sınıf öğretmenimizin dışında ilkokul öğretmenimizle de birlikte yapmaları sağlanır.

Çocukların ilköğretime geçişlerini kolaylaştırmak ve okul olgunluğu kazandırmak amacı taşıyan  6 yaş eğitim programımız ile öğrencilerimiz hem eğitim-öğretim hem de psikolojik açıdan ilköğretime tam olarak hazırlanmaktadırlar.  

Eğitim programımız görsel algı, işitsel algı, dikkat ve bellek çalışmaları, temel kavramları kazandırma, ince motor yetkinlikleri gibi bilişsel alanların yanı sıra, problem çözme, karar verme, sorumluluk alma vb. sosyal ve duygusal alanlara yönelik etkinliklerle de desteklenmektedir. 

AİLELERİMİZİN HAZIRLIK SÜRECİ

Eğitim dönemi başlarken yıllık akademik planlarımız, yaş hedeflerimiz, uygulamalarımız ve çocuklarımızın içinde bulunduğu yaş dönemi özelliklerini paylaştığımız veli toplantımız gerçekleşir.

Anne-babalar için de heyecanlı ve bir o kadar kaygılı geçebilen bu süreçte öğrencilerimizle ilgili bireysel değerlendirme toplantıları ve ilkokula hazır bulunuşluk düzeyleri yıl boyunca detaylı bir şekilde paylaşılmaktadır. Bu görüşmelerde çocuklarımızın öğrenme ortamlarını kolaylaştırıcı ev içi düzenlemeler konusunda anne babalara rehberlik edilir.

Eğitim döneminin sonunda gidecekleri okula hitaben, çocuğumuzun tüm gelişim alanlarındaki bireysel gelişimlerini özetleyen“ Öğrenci Raporu” hazırlanır.